Walhalla är en filmförening som i över 40 år jobbat med att befrämja nordisk film i Finland. Walhalla är en självständig, landsomfattande filmförening som samarbetar med många instanser i hela landet. Verksamheten riktar sig inte enbart till medlemmarna utan främst till allmänheten. Verksamheten fokuserar på filmvisning och i samband med den diverse föreläsningar, temahelheter, besök av nordiska gäster inom branschen samt filmpedagogik i olika former.

Walhalla strävar efter att väcka tittarnas intresse för nordisk film. Walhallas verksamhet sträcker sig över hela Finland och ett specialfokus ligger på enspråkigt finska orter där filmutbudet är litet.

Walhallas samarbetspartners är bl.a. Pohjola-Norden med sina olika distrikt, de regionala filmcentren, Svenska nu, Hanaholmens kulturcentrum, Kulturkontakt Nord samt filmfestivaler och diverse kulturorganisationer i hela landet.