Walhalla on yli 40 vuotta toiminut elokuvayhdistys, jonka tehtävänä on edistää pohjoismaisen elokuvan esittämistä Suomessa. Walhalla on itsenäinen, valtakunnallinen toimija, jonka asiantuntijuuteen monet järjestäjätahot ja yleisö luottavat. Toimintaa ei suunnata ainoastaan Walhallan varsinaisille jäsenille, vaan erityisesti suurelle yleisölle. Toiminnan pääpaino on elokuvien esittämisessä, ja esitysten yhteydessä järjestään tekijävierailuja, seminaareja ja teemakokonaisuuksia sekä elokuvakasvatusta eri muodoissa.

Walhalla pyrkii herättämään yleisön kiinnostusta pohjoismaista elokuvaa kohtaan ja nostamaan elokuvien kautta esille ajankohtaisia teemoja, pohjoismaisuutta ja pohjoismaisia kieliä.

Walhalla toimii koko Suomessa ja haluaa tehdä pohjoismaista elokuvakulttuuria tunnetuksi erityisesti sellaisilla suomenkielisillä alueilla, joilla elokuvatarjonta on vähäistä.

Walhallan yhteistyökumppaneita ovat mm. Pohjola-Norden, alueelliset elokuvakeskukset, elokuvien levittäjät, Svenska nu -verkosto, Hanasaaren kulttuurikeskus ja Pohjoismainen kulttuuripiste sekä eri paikkakunnilla toimivat elokuvafestivaalit ja muut kulttuurijärjestöt.

Walhallan toiminnan mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus sekä Suomalais-ruotsalaisen kultturirahaston, Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston, Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston ja Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tuki.