FILMKAMRATEN

Filmkamraten är ett filmpedagogiskt verktyg

Filmkamraten erbjuder ett nytt, audiovisuellt verktyg för filmfostran att användas för årskurs 1 till 6. Materialet finns fritt till förfogande på www.filmkamraten.fi. Tjänsten riktar sig till svenskspråkiga skolor och är gjord också med språkbadselever i åtanke. Tjänsten är utarbetad och verkställs av Walhalla och Finlandssvenskt filmcentrum med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

www.filmkamraten.fi