Lek

För varje film finns det en pedagogisk handledning som kan laddas ner. Handledningarna innehåller lekar och uppgifter som barnen kan göra efter filmen för att fördjupa förståelsen av det upplevda.