Månadens nordiska film

Det är fortfarande utmanande att arrangera filmevenemang. Trots det, försöker vi också denna höst ordna serien Månadens nordiska film runt om i landet. Rådande restriktioner och rekommendationer kommer att påverka seriens program och utsträckning, men vi försöker ändå upprätthålla verksamheten i den mån det är möjligt. Tanken är att inleda visningarna under den senare hälften av september.

Skolelever har alltid varit en viktig målgrupp för serien. Eftersom skolornas möjligheter att delta i visningarna för tillfället är begränsade, rekommenderar vi våra on-line tjänster som riktar sig till skolor. Mer information om dessa finns här på vår hemsida (Filmoteket för finskspråkiga skolor och Filmkamraten för svenskspråkiga).

Mer info om höstens serie kommer inom kort.