Månadens nordiska film

Den traditionella filmserien Månadens nordiska film ordnas också i höst på totalt åtta orter på olika håll i landet. Särskilt i dessa tider erbjuder de nordiska filmerna på välkommen variation i biografrepertoaren. Seinäjoki är med som ny ort och där är det stadsbiblioteket som öppnat sina dörrar för den nordiska filmen och dess vänner. På repertoaren denna gång finns både nytt och lite äldre – bl.a. får vi visa kandidaterna för Nordiska rådets filmpris i samarbete med festivalen Kärlek & Anarki och via Kavi har vi fått några önskeklassiker, varav den ena, Mitt liv som hund, de facto i tiderna varit i Walhallas distribution.

Skolelever är som alltid hjärtligt välkomna på våra visningar, som arrangeras i enlighet med rådande säkerhets- och hygienanvisningar.

Visningar arrangeras på följande orter av ivriga, lokala samarbetsparter:

ENARE JOENSUU SEINÄJOKI TAMMERFORS TAVASTEHUS TORNEÅHAAPARANTA VASA ÅBO

Repertoaren varierar ortvis. Bekanta dig närmare med den och de enskilda filmerna på Walhallas hemsida, walhalla.fi.

Visningsplatser & lokala samarbetspartners:

Enare: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Elokuvakeskus Skábma/Saamelaiskäräjät
Seinäjoki: Seinäjoki stadsbibliotek, Elokuvakeskus/Filmcentrum Botnia
Tavastehus: Museo Militaria, Kino Tavast ry
Joensuu: Elokuvateatterikeskus Tapio, Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry & Pohjola-Norden
Tammerfors: Arthouse Cinema Niagara, Pirkanmaan elokuvakeskus
TorneåHaaparanta: Aineen taidemuseo, Pohjola-Norden
Åbo: Logomo, Varsinais-Suomen elokuvakeskus
Vasa: Elokuvateatteri Ritz, Elokuvakeskus Botnia

Serien arrangeras av: Walhalla ry, Svenska nu, Pohjola-Norden, Nordisk kulturkontakt

I samarbete med: Kärlek & Anarki turnén, Danmarks ambassad, Det Danske Filminstitut och Finlandssvenskt filmcentrum, Folktinget och Svenska veckan.

Tack till alla samarbetspartners och välkomna på bio!