MÅNADENS NORDISKA FILM

VÅREN 2018

Serien för med sig nya nordiska filmer och filmupplevelser till publiken på nio orter i landet denna vår. Programmet består av ett urval av de senaste årens nordiska filmsuccéer och denna gång får vi t.o.m. se en film från Färöarna! I år firar vi också hundraårsminnet av Ingmar Bergman (1918-2018).

Serien gör det enklare för publiken att hitta nordisk film på repertoaren och möjliggör också att tittaren får se filmer som inte annars hade visats på de finländska biograferna.

Den här våren får följande orter njuta av filmerna: Esbo, Joensuu, Kuopio, Tammerfors, Tavastehus, TorneåHaaparanta, Uleåborg, Vasa och Åbo. Programmet varierar ortvis.

Ett stort tack till alla samarbetspartners som möjliggör denna unika serie.

Serien arrangeras av Walhalla rf, Svenska nu, Pohjola-Norden, Nordisk kulturkontakt, Danmarks ambassad samt lokala samarbetspartners.

Visningsplatser & lokala samarbetspartners:

Esbo: Hanaholmens kulturcentrum, Svenska nu
Tavastehus: Museo Militaria, Kino Tavast ry
Joensuu: Elokuvateatterikeskus Tapio, Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry & Pohjola-Norden
Kuopio: Kino Kuvakukko, ISAK ry
Uleåborg: Studio, Oulun elokuvakeskus
Tammerfors: Arthouse Cinema Niagara, Pirkanmaan elokuvakeskus
TorneåHaaparanta: Aineen taidemuseo, Pohjola-Norden
Åbo: Logomo Move 2 -sali, Varsinais-Suomen elokuvakeskus
Vasa: Kino Ritz, Kulturskafferiet & Filmcentrum Botnia

Sameblod