Filmoteket

Visa filmer som en del av svenskundervisningen 

Lärarna gillar denna redan mångåriga verksamhetsform! Genom Filmoteket får svensklärare låna svenskspråkiga filmer att visas i klassen inom ramen för undervisningen. Filmoteket finns tillgängligt på webben och upprätthålls av Svenska nu och Walhalla. Filmurvalet växlar från säsong till säsong, men vissa gamla godingar erbjuds år efter år. Målgruppen är högstadier, gymnasier och yrkesinstitut.

svenskanu.fi/filmoteket/