WALHALLAS VERKSAMHET

Walhalla främjar nordisk film i Finland. Verksamhet baserar sig främst på att visa nordiska filmer i olika sammanhang runt om i landet. Detta sker i praktiken dels genom diverse projekt och dels genom regelbundet samarbete med samarbetspartners, såsom lokala filmfestivaler, kommuner och kulturorganisationer. Bekanta dig gärna med vår verksamhet och välkommen att ta del av den!

Walhallas verksamhet stöds av:

Centret för konstfrämjande

Kulturfonden Sverige-Finland

Kulturfonden Island-Finland

Kulturfonden Danmark-Finland

Kulturfonden Norge-Finland

Konstsamfundet