Walhalla rf
Medelhavsgsatan 14 A
00220 Helsingfors

verksamhetsledare
Mikaela Westerlund
tel. 040 548 63 93
fornamn.efternamn(at)walhalla.fi