Hämeenlinna: Hilma

Börjar : 11.03.2024 18:00
Slutar : 11.03.2024 20:00

HILMA

Lasse Hallström, Ruotsi 2022

120 min, K/F12, eng.puhe/suom.tekstitys

Museo Militaria kinotavast.net

Elokuvan traileri

Elokuva HILMA perustuu Hilma af Klintin (1862-1944) arvoitukselliseen elämään. Hänestä tuli vallankumouksellisen taiteensa kautta yksi lännen ensimmäisistä abstrakteista taiteilijoista ja feministinen esikuva.
Lähde: Scanbox Entertainment

HILMA är den storslagna berättelsen om svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944). Hon var en svensk pionjär inom abstrakt konst, en feministisk ikon i en tid då män skapade alla regler och öppen för den spirituella världen som blev hennes kall.
Källa: Scanbox Entertainment